/header.jpg

kočovný vůz
(Nabídka / Včelařské potřeby)

kočovný vůz
07. 10. 2018

Šetrný způsob ztekucování medu
(Nabídka / Včelařské potřeby)

Šetrný způsob ztekucování medu
14. 09. 2018

Zvánovický med
(Nabídka / Včelí produkty)

Zvánovický med
11. 09. 2018

Před vložením inzerátu si musíte založit účet. Stačí jen zadat přihlašovací jméno a email. Následně už můžete vkládat inzeráty.

Včelařská inzerce nejen pro včelaře

Včelařská inzerce nejen pro včelaře. Včelařská inzerce sloužit k bezplatné inzerci s včelařskou tematikou. Inzeráty ve včelařské inzerci jsou rozděleny do dvou sekcí - nabídka a poptávka. V nabídce a poptávce najdete kategorie jako: Včelařské potřeby, Včelí produkty, Ostatní k včelaření. V kategoriích včelařské inzerce můžete inzeráty jednoduše prohlížet nebo vyhledávat dle klíčových slov. Inzeráty můžete též zadávat a později měnit nebo smazat. Zadávejte prosím pouze inzeráty se včelařskou tématikou. Vyhrazujeme si právo nevhodné inzeráty smazat bez udání důvodu a bez uvědomění zadavatele.

Inzerce zdarma nejen pro včelaře

Jak začít včelařit ?

Včelaření je velice prospěšná záliba nejen pro člověka, ale i pro přírodu. Navíc tím že začnete včelařit rozšíříte své vědomosti o zákonitostech života rostlin i živočichů. Nejprve je dobré si ověřit zda netrpíte alergií na včelí bodnutí případná alergie by Vám mohla začátek včelaření dost zkomplikovat.

Zamyslete se i kde umístíte vaše úly, včelařit i ve městě na zahrádce není žádný problém. Přesto je dobré úly umístit tak, aby výlet včel neobtěžoval například sousedy. Česna (výletové otvory) by měly být směrovány směrem na jih, nebo na východ. Je též dobré aby stanoviště bylo chráněno před silnými větry. Předpokládaný dolet včel za potravou je obvykle cca 3 km. Kontaktujte i včelaře v okolí jenž by vám mohli s chovem ze začátku výrazně pomoct a poradit .

Včelařské potřeby na začátek jsou:

Včelí nástavkové úly a jejich příslušenství.
včelí oddělky, případně roje
včelařské nářadí
teoretické vědomosti o chovu včel

To vše můžete inzerovat, nabízet nebo poptávat v naší včelařské inzerci.

Pro zahájení chovu včel doporučujeme cca kolem pěti včelstev. Rychle totiž zjistíte, že každé včelstvo se chová a rozvijí jinak a navíc uděláte li chybu nebo budete mít jen smůlu pak nepřijdete o vše. Navíc se rychleji dočkáte více medu. Úly si pořiďte jistě nové nástavkové a nejlépe uteplené. Staré úly jsou nebezpečím z důvodu zavlečení včelí nákazy. Při pořizování nových úlů doporučuji nástavkový systém a nejpoužívanější rozměr rámků v ČR je 39x24 cm.
 
Jak získat včelí oddělky, roje? K úspěšnému začátku včelaření potřebujete tedy včely, respektive takzvané oddělky, případně roje. Z důvodu zřejmého nebezpečí zavlečení některé včelí nemoc doručujeme získat včely některého z včelařů v okolí. Trvalé přemístění včelstev, v rámci místní organizace, musí být uskutečněno se souhlasem zdravotní komise a krajské veterinární zprávy za podmínky, že jde o přemístění mimo období nařízeného vyšetření nebo léčebné ošetření a jedná se o včelstva, která byla vyšetřena. Také nedoporučujeme  zahájit chov osazením roje neznámého původu nebo divoce žijícího včelstva, naopak tyto včelstva nařízeno utratit viz nařízení Krajské veterinární zprávy.

Včelařská inzerce nabízí možnost inzerce pro včelaře i nevčelaře a to navíc úplně zdarma.

Díky včelařské inzerci můžete nakoupit včelařské potřeby a včelí produkty. Včelaři i nevčelaři tu mohou inzerovat zcela zdarma.

Včelařské nářadí pro začátek včelaření obsahuje několik položek. Pro ochranu včelaře doporučujeme pořídit si například včelařský klobouk a včelařské rukavice, případně celou kombinézu. Pro manipulaci ve včelstvu doporučuji rozpěrák, smetáček a dýmák, kleště a další drobné pomůcky. Pro vytáčení medu se neobejdete bez medometu, odvíčkovací vidličky, náběhu nebo smyku na včely, síta na vyčištění medu a podobně. Pro ošetření rámků budete potřebovat siřič a sirné knoty. Pro podání zimních zásob potřebujete krmítka.

Pro začínající včelaře jsou důležité i teoretických znalostí, například je třeba se seznámit se s zákonitostmi ze života včelího společenství, se zásadami práce ve včelstvu a s postupy při chovu včel. Pro začátek není snadné si objednat některou publikaci z odborné literatury. Nesnažte se najít hned na začátku odpovědi na všechny vaše otázky, teprve postupně, jak si pořídíte chov, hledejte odpověď na jednotlivé problémy. Nedoporučujeme hledat odpovědi ve starší literatuře, neboť je mnohdy zastaralá a  naopak například „Včelařské překlady“, zas publikují výsledky výzkumu ve světě mohou začínajícímu včelaři spíše přinést zmatek. Doporučujeme najít v okolí zkušeného včelaře s moderními názory, který vám jistě rád poradí.

Doporučujeme též registraci do Českého svazu včelařů jenž sdružuje včelaře v celé ČR. Český svaz včelařů, mimo jiné vydává i měsíčník Včelařství a zabezpečuje správu svépomocného fondu (pojištění včelstev a včelařů). Základní organizace v místě Vašeho bydliště zajišťuje pro své členy úkoly vyplývající ze stanov, zejména dbá o dodržování nařízených veterinárních opatření, organizuje přednášky, zajišťuje výplatu dotací.

Chov včel podléhá ve smyslu zákona č.154/2000 Sb. Povinné registraci. Ústřední evidenci zajišťuje:

ČESKOMORAVSKÁ SPOLEČNOST CHOVATELŮ, a.s.

Českomoravská společnost chovatelů vám přidělí Registrační číslo chovatele a Registrační číslo stanoviště. Takto zaregistrovaný chov je třeba přihlásit u jednatele ZO ČSV do evidence.

Včelařská inzerce nabízí možnost inzerce pro včelaře i nevčelaře a to navíc úplně zdarma.

Pravidla včelařské inzerce

Nezapomínejte na to, že Vámi vložené inzeráty by měli splňovat určitá pravidla, kterými byste se měli držet. Včelaření je poctivý koníček, kterému se věnuje úzká komunita včelařů a včelařek, kteří se navzájem podporují. Tato včelařská inzerce chce tuto spolupráci podpořit a prohloubit, chceme včelařům nabídnout možnost výhodně prodávat i nakupovat za férové ceny mimo komerční prostředí.

Obsah inzerátu

Uvádějte co nejdetailnější popis, který přesně vystihuje nabízené nebo poptávané zboží.

Nikdy v inzerátu neuvádějte žádné nepravdivé informace, nebo informace, které mají zboží udělat více atraktivní. Zájemce si toho jistě všimne a vy se tak nevyhnete nepříjemné situaci.

K inzerátu se snažte připojit co nejvíce fotek, ze kterých si zájemce může udělat obrázek o stavu nabízené věci.

Kontaktní údaje

Snažte se uvádět co nejvíce kontaktů na svoji osobu, tak aby se s Vámi mohl zájemce rychle spojit.

Do popisku zboží klidně napište, kdy je Vás nejlépe kontaktovat. Např.: volejte odpoledne, na email odepisuji každý den, apod.

V nastavení můžete zvolit, zda vaše kontaktní údaje uvidí každý návštěvník stránky, nebo pouze registrovaný člen. Je to z důvodu ochrany vašich osobních údajů.

I přes volbu s krytých údajů nikdy neuvádějte takové kontakty, přes které nechcete, aby Vás někdo oslovil. I přes kontroly našich administrátorů nemůžeme zaručit, že uvedené kontakty získá třetí strana.

Zpracování osobních údajů

Provozovatel postupuje při zpracování osobních údajů v souladu s nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů (obecné nařízení o ochraně osobních údajů), zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a zákonem, který tento zákon ve smyslu provedení výše uvedeného nařízení nahradí, zákonem č. 480/2004 b., o některých službách informační společnosti, zákonem č. 127/2005 Sb., o elektronických komunikacích a dalšími právními předpisy upravující ochranu osobních údajů.

Pro účely užívání služby, zejména vkládání Inzerátů a zprostředkování kontaktu mezi Inzerentem a Zájemcem, je Provozovatel oprávněn zpracovávat osobní údaje Inzerenta a Zájemce nebo osobní údaje poskytnuté či zadané Inzerentem či Zájemcem při užívání Serveru (zejména adresné, popisné a fakturační údaje).

Takové zpracování osobních údajů je zákonné, jelikož je nezbytné pro splnění smlouvy, na jejímž základě Inzerent a Zájemce užívají služby inzerce, a jejíchž smluvní stranou je Inzerent nebo Zájemce, jako subjekt osobních údajů.

V konkrétních případech může Provozovatel zpracovávat osobní údaje nad rámec čl. 2. a 3. Podmínek, pokud je takovéto zpracování nezbytné pro účely oprávněných zájmů Provozovatele nebo třetích osob, a to vždy v souladu se zákonnými požadavky na zpracovávání osobních údajů.

živatel souhlasí ve smyslu zákona o některých službách informační společnosti s tím, že Provozovatel je oprávněn zasílat Uživateli jakékoli zprávy, obsahující informace o novinkách, které na inzerci nabízí.

Veškeré informace o vkládaných inzerátech, emailech, telefonech jsou po skončení platnosti inzerátu vymazány.

Ostatní náležitosti

Nabízet byste měli pouze nepoškozené zboží. V případě poškozeného zboží je nutné všechny vady uvést v popisku inzerátu, nejlépe i na fotce.

Nezapomínejte všechno nabízené potřeby důkladně omýt a dezinfikovat tak, aby jej kupující získal již v použitelném stavu.

Včelařská inzerce zdarma pro všechny přátelé včel, čelaření a včelích produktů. - Kopírování obsahu je bez předchozího souhlasu zapovězeno.