/header.jpg

Před vložením inzerátu si musíte založit účet. Stačí jen zadat přihlašovací jméno a email. Následně už můžete vkládat inzeráty.

Pravidla včelařské inzerce

Nezapomínejte na to, že Vámi vložené inzeráty by měli splňovat určitá pravidla, kterými byste se měli držet. Včelaření je poctivý koníček, kterému se věnuje úzká komunita včelařů a včelařek, kteří se navzájem podporují. Tato včelařská inzerce chce tuto spolupráci podpořit a prohloubit, chceme včelařům nabídnout možnost výhodně prodávat i nakupovat za férové ceny mimo komerční prostředí.

Obsah inzerátu

Uvádějte co nejdetailnější popis, který přesně vystihuje nabízené nebo poptávané zboží.

Nikdy v inzerátu neuvádějte žádné nepravdivé informace, nebo informace, které mají zboží udělat více atraktivní. Zájemce si toho jistě všimne a vy se tak nevyhnete nepříjemné situaci.

K inzerátu se snažte připojit co nejvíce fotek, ze kterých si zájemce může udělat obrázek o stavu nabízené věci.

Kontaktní údaje

Snažte se uvádět co nejvíce kontaktů na svoji osobu, tak aby se s Vámi mohl zájemce rychle spojit.

Do popisku zboží klidně napište, kdy je Vás nejlépe kontaktovat. Např.: volejte odpoledne, na email odepisuji každý den, apod.

V nastavení můžete zvolit, zda vaše kontaktní údaje uvidí každý návštěvník stránky, nebo pouze registrovaný člen. Je to z důvodu ochrany vašich osobních údajů.

I přes volbu s krytých údajů nikdy neuvádějte takové kontakty, přes které nechcete, aby Vás někdo oslovil. I přes kontroly našich administrátorů nemůžeme zaručit, že uvedené kontakty získá třetí strana.

Zpracování osobních údajů

Provozovatel postupuje při zpracování osobních údajů v souladu s nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů (obecné nařízení o ochraně osobních údajů), zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a zákonem, který tento zákon ve smyslu provedení výše uvedeného nařízení nahradí, zákonem č. 480/2004 b., o některých službách informační společnosti, zákonem č. 127/2005 Sb., o elektronických komunikacích a dalšími právními předpisy upravující ochranu osobních údajů.

Pro účely užívání služby, zejména vkládání Inzerátů a zprostředkování kontaktu mezi Inzerentem a Zájemcem, je Provozovatel oprávněn zpracovávat osobní údaje Inzerenta a Zájemce nebo osobní údaje poskytnuté či zadané Inzerentem či Zájemcem při užívání Serveru (zejména adresné, popisné a fakturační údaje).

Takové zpracování osobních údajů je zákonné, jelikož je nezbytné pro splnění smlouvy, na jejímž základě Inzerent a Zájemce užívají služby inzerce, a jejíchž smluvní stranou je Inzerent nebo Zájemce, jako subjekt osobních údajů.

V konkrétních případech může Provozovatel zpracovávat osobní údaje nad rámec čl. 2. a 3. Podmínek, pokud je takovéto zpracování nezbytné pro účely oprávněných zájmů Provozovatele nebo třetích osob, a to vždy v souladu se zákonnými požadavky na zpracovávání osobních údajů.

živatel souhlasí ve smyslu zákona o některých službách informační společnosti s tím, že Provozovatel je oprávněn zasílat Uživateli jakékoli zprávy, obsahující informace o novinkách, které na inzerci nabízí.

Veškeré informace o vkládaných inzerátech, emailech, telefonech jsou po skončení platnosti inzerátu vymazány.

Ostatní náležitosti

Nabízet byste měli pouze nepoškozené zboží. V případě poškozeného zboží je nutné všechny vady uvést v popisku inzerátu, nejlépe i na fotce.

Nezapomínejte všechno nabízené potřeby důkladně omýt a dezinfikovat tak, aby jej kupující získal již v použitelném stavu.

Včelařská inzerce zdarma pro všechny přátelé včel, čelaření a včelích produktů. - Kopírování obsahu je bez předchozího souhlasu zapovězeno.